Fizjoterapia

Fizjoterapia jest integralną częścią leczenia podstawowego, wykorzystującą w usprawnianiu ruch i inne czynniki fizyczne, naturalne lub wytwarzane w specjalnie konstruowanych urządzeniach, w celu poprawy lub powrotu do pełnej sprawności osób, które na skutek wad wrodzonych, urazów, chorób albo podeszłego wieku doznają różnych ograniczeń ruchowych i funkcjonalnych.

W naszym Centrum oferujemy Państwu:

Fizjoterapia
Fizjoterapia

Fizjoterapia
Fizjoterapia

Fizjoterapia
Fizjoterapia

1/2