lek. Joanna Błędowska.jpg

lek. Joanna Błędowska

Radiolog

Ukończyła studia na II Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2014 roku. W trakcie studiów medycznych za wyniki w nauce i działalność naukową kilkukrotnie otrzymywała stypendium Ministra Zdrowia.

Posiada specjalizację z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, którą ukończyła w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Doświadczenie w badaniach USG zdobyła podczas pracy w szpitalu, jak również na licznych dodatkowych kursach specjalizacyjnych i doskonalących. Bierze aktywny udział w szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR).