• Alicja Wójcik

Wpływ terapii w komorze hiperbarycznej na układ sercowo-naczyniowy

Korzystne efekty leczenia pacjentów metodą hiperbarycznej terapii tlenowej znane są od dawna. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) ma istoty pozytywny wpływ na układ krążenia ludzkiego organizmu. Skutecznie działa na pracę zdrowego serca, ale również jest wysoce efektywna w leczeniu różnorakich patologii w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Tlen podawany w komorze hiperbarycznej podwyższa tolerancję wysiłkową, poprawia stan neuropsychiczny, obniża ciśnienie krwi oraz zmniejsza objawy niewydolności prawej komory serca. Udowodniono również, że zabiegi w komorze hiperbarycznej wywierają pozytywny wpływ na neurohormonalną regulację czynności pracy serca, co jest ściśle związane z ośrodkami przyspieszania i zwalniania jego funckji.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej znajdują swoje zastosowanie w chorobie niedokrwiennej serca. Badania dowodzą, że hiperbaria tlenowa zmniejsza zmiany patomorfologiczne w obrazie mikroskopowym ognisk zawałowych. Terapia ta wykazuje działanie antyhipoksemiczne, czyli zapobiegające niedotlenieniu organizmu w przypadku niedokrwienia mięśnia sercowego. Z badań ponadto wynika, że HBOT istotnie zmniejsza nasilenia procesów zapalnych ulokowanych w ścianie aorty nawet w przypadku osób o podwyższonym stężeniu cholesterolu we krwi i nagromadzeniu blaszek miażdżycowych w tętnicach. Wyniki dowodzą, że zabiegi w komorze hiperbarycznej hamują powstawanie nowych, ale również przyspieszają regresję istniejących już zmian miażdżycowych w ścianach naczyń tętniczych. Efekt ten tłumaczy się pobudzeniem aktywności układu antyoksydacyjnego organizmu, prowadzącym do zmniejszenia akumulacji produktów oksydacji lipidów w surowicy i aorcie. Obserwuje się również zmniejszenie nagromadzenia blaszek miażdżycowych w aorcie, a tym samym zwiększenie światła tętnic i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia rytmu serca, to jeden z podstawowych objawów zarówno ostrej, jak i przewlekłej postaci niewydolności wieńcowej (w postaci zarówno migotania przedsionków, jak i groźnych dla życia złożonych arytmii komorowych). Poprzez zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do niedotlenionych komórek mięśnia sercowego objawy arytmii są znacznie zmniejszone lub całkowicie ustępują. Na podstawie badań klinicznych stwierdzono, że u 75% pacjentów poddanych tlenoterapii hiperbarycznej doszło do istotnego zmniejszenia ilości skurczów komorowych lub całkowitego ustąpienia arytmii. Arytmia na podłożu choroby wieńcowej ustępowała natomiast na okres nawet 4-10 miesięcy. Terapia HBOT stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym poprzez zwiększenie objętości tlenu dostarczanego do komórek mięśnia sercowego oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników redukuje obszary objęte martwicą. Tlenoterapia hiperbaryczna w połączeniu z terapią standardową prowadzi do redukcji śmiertelności oraz zmniejszenia ryzyka występowania poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Potwierdzono jednocześnie wpływ leczenia za pomocą komory hiperbarycznej w przypadku groźnych zaburzeń rytmu i przewodnictwa w obrębie mięśnia sercowego. Zwłaszcza w przypadku zatrzymania akcji serca oraz w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla (CO) tlenoterapia hiperbaryczna jest wysoce skuteczna. HBOT jest zatem zabiegiem ratującym życie, jeżeli zostanie zastosowana niezwłocznie po rozpoznaniu zatrucia.

Pomimo, że terapia w komorze hiperbarycznej nie została uwzględniona w standardach postępowania dla incydentów kardiologicznych, to bez wątpienia uznać ją można za niezwykle skuteczną metodę leczenia wspomagającego. HBOT jest metodą terapeutyczną mającą istotny pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego układu krążenia.


86 wyświetlenia